[In English below]

OulUtopia järjestää luento- ja keskustelutilaisuuden Oulussa osana CrimethInc. -kollektiivin pohjoismaista kiertuetta.

CrimethInc. on 1990-luvun puolivälissä perustettu hajautettu, itsehallinnollisten solujen kollektiivi. Yhteenliittymä on tullut tutuksi 2000-luvun Suomessa erityisesti julkaisuistaan, kuten kirjoistaan esim. Days of War, Nights of Love ja Recipes for Disaster: An Anarchist Cookbook sekä pamfleteista esim. To Change Everything: an Anarchist Appeal (julkaistu paperisena, PDF-tiedostona ja videona).

Löydät lisätietoa CrimethInc.-kollektiivista sen verkkosivuilta: https://crimethinc.com/start .

ANARKISTINEN VASTARINTA TRUMPIN AIKAKAUDELLA

Miten Trump pääsi valtaan, ja mitä se kertoo aikakaudesta, johon olemme matkalla? Mitä strategioita anarkistit Yhdysvalloissa käyttävät torjuakseen Trumpin agendaa ja ruohonjuuritason nationalismin nousua? Pohdimme valtakautta globaalissa kontekstissa ja keskustelemme uusista olosuhteista yhteiskunnalliselle kamppailulle, sekä tutkailemme itseorganisoinnin ja itsepuolustuksen tapoja, joita anarkistit ovat Yhdysvalloissa hyödyntäneet vuodesta 2016 lähtien.

CrimethInc. Suomessa

ma 4.6 Turku, Anarkistinen vastarinta Trumpin aikakaudella,

ti 5.6 Helsinki, Anarkistinen vastarinta Trumpin aikakaudella, https://www.facebook.com/events/1071284336342599/

ke 6.6 Tampere, Demokratiasta vapauteen, https://www.facebook.com/events/175001656494838

to 7.6 Oulu, Anarkistinen vastarinta Trumpin aikakaudella, https://www.facebook.com/events/119953268882944

———————————————————————————
———————————————————————————

OulUtopia organizes a lecture and discussion in Oulu as part of the Nordic Tour of CrimethInc. -collective.

CrimethInc. is a decentralized collective of autonomous cells form in the mid 1990’s. The collective has come famous in 2000’s Finland especially through its publications, like books e.g. Days of War, Nights of Love and Recipes for Disaster: An Anarchist Cookbook and pamphlets e.g. To Change Everything: an Anarchist Appeal (publicized in paper, PDF and in video).

You can get more information about CrimethInc.-Collektive their webpage: https://crimethinc.com/start .

ANARCHIST RESISTANCE IN THE TRUMP ERA

How did Trump come to power, and what does that tell us about the era we are entering? What strategies are anarchists in the USA using to counter Trump’s agenda and the rise of grassroots nationalism? Framing Trump’s Presidency in a global context, we will discuss the new conditions for social struggle and explore the approaches to self-organization and self-defense that anarchists have employed in the United States since the end of 2016.