Latest Event Updates

CrimethInc.: Anarkistinen vastarinta Trumpin aikakaudella

Posted on

[In English below]

OulUtopia järjestää luento- ja keskustelutilaisuuden Oulussa osana CrimethInc. -kollektiivin pohjoismaista kiertuetta.

CrimethInc. on 1990-luvun puolivälissä perustettu hajautettu, itsehallinnollisten solujen kollektiivi. Yhteenliittymä on tullut tutuksi 2000-luvun Suomessa erityisesti julkaisuistaan, kuten kirjoistaan esim. Days of War, Nights of Love ja Recipes for Disaster: An Anarchist Cookbook sekä pamfleteista esim. To Change Everything: an Anarchist Appeal (julkaistu paperisena, PDF-tiedostona ja videona).

Löydät lisätietoa CrimethInc.-kollektiivista sen verkkosivuilta: https://crimethinc.com/start .

ANARKISTINEN VASTARINTA TRUMPIN AIKAKAUDELLA

Miten Trump pääsi valtaan, ja mitä se kertoo aikakaudesta, johon olemme matkalla? Mitä strategioita anarkistit Yhdysvalloissa käyttävät torjuakseen Trumpin agendaa ja ruohonjuuritason nationalismin nousua? Pohdimme valtakautta globaalissa kontekstissa ja keskustelemme uusista olosuhteista yhteiskunnalliselle kamppailulle, sekä tutkailemme itseorganisoinnin ja itsepuolustuksen tapoja, joita anarkistit ovat Yhdysvalloissa hyödyntäneet vuodesta 2016 lähtien.

CrimethInc. Suomessa

ma 4.6 Turku, Anarkistinen vastarinta Trumpin aikakaudella,

ti 5.6 Helsinki, Anarkistinen vastarinta Trumpin aikakaudella, https://www.facebook.com/events/1071284336342599/

ke 6.6 Tampere, Demokratiasta vapauteen, https://www.facebook.com/events/175001656494838

to 7.6 Oulu, Anarkistinen vastarinta Trumpin aikakaudella, https://www.facebook.com/events/119953268882944

———————————————————————————
———————————————————————————

OulUtopia organizes a lecture and discussion in Oulu as part of the Nordic Tour of CrimethInc. -collective.

CrimethInc. is a decentralized collective of autonomous cells form in the mid 1990’s. The collective has come famous in 2000’s Finland especially through its publications, like books e.g. Days of War, Nights of Love and Recipes for Disaster: An Anarchist Cookbook and pamphlets e.g. To Change Everything: an Anarchist Appeal (publicized in paper, PDF and in video).

You can get more information about CrimethInc.-Collektive their webpage: https://crimethinc.com/start .

ANARCHIST RESISTANCE IN THE TRUMP ERA

How did Trump come to power, and what does that tell us about the era we are entering? What strategies are anarchists in the USA using to counter Trump’s agenda and the rise of grassroots nationalism? Framing Trump’s Presidency in a global context, we will discuss the new conditions for social struggle and explore the approaches to self-organization and self-defense that anarchists have employed in the United States since the end of 2016.

Mainokset

OulUtopian vappu / Join OulUtopia at May Day

Posted on Updated on

[In English below]
OulUtopia osallistuu Oulun vappumarssiin. Tule mukaan marssimaan paikallisen itsehallinnon, luovuuden, yhteisöllisyyden, solidaarisuuden ja vapauden puolesta!
Voit ottaa mukaasi lippuja, banderolleja tai kylttejä, kunhan ne eivät ole syrjintää lietsovia tai valtiota ja kapitalismia syleileviä. Myöskään puoluepoliittiset tai puolueiden nuorisojärjestöjen tunnukset eivät kuulu kirjavaan joukkoomme.
Vappumarssi järjestäytyy Otto Karhin puistoon kello 11. Löydät meidät ”OulUtopia – ruohonjuuripolitiikkaa”-banderollin luota. Marssi lähtee liikkeelle kello 11.30 ja päättyy Rotuaarilla kello 12 alkavaan Työväen vappuun. Marssin jälkeen kokoonnumme läheiseen kahvilaan keskustelemaan tulevasta toiminnasta.
OulUtopia will take part in the 1st of May demonstration in Oulu. March with us for local self-governence, creativity, community, solidarity and freedom!
To join our part of the demonstration you may bring your own flag, banner or sign, as long as they are not agitating discrimination or embrace state and capitalism. Political party or any party youth organisation symbols are also not welcome in our block.
The demonstration gather in Otto Karhi park at 11 am. You will find us with a banner saying ”OulUtopia – ruohonjuuripolitiikkaa”. The parade starts at 11:30 am and it will end in Rotuaari with Työväen Vappu (Worker’s May Day) event. After this OulUtopia will go together to a nearby cafe for a discussion on future activities.

Naistenpäivän mielenosoitus ja keskustelu

Posted on Updated on

[In English below]
Naistenpäivän mielenosoitus ja keskustelutilaisuus
#5minutesOulu goes noisy #metoo!
Torstaina 8.3.2018
Mielenosoitus: klo 17.00 Tiernapoikapatsaalla Valkean edessä
Keskustelu: klo 18.00 Valveen kokoushuone, 3. krs., sisäänkäynti Ojakadulta
Maaliskuun 8. on Kansainvälinen naistenpäivä. Ihmiset ympäri maailman marssivat tuolloin juhliakseen naisliikettä ja sen saavutuksia sekä ilmaistakseen tyytymättömyytensä naisvihamielistä kulttuuria ja politiikkaa kohtaan.
Suomessa Naistenpäivällä on pikemminkin maine päivänä, jolloin naiset saavat kukkia ja huomionosoituksia sen sijaan, että silloin osoitettaisiin mieltä epäkohtia vastaan. Haluamme muuttaa tämän! Kuten #metoo -kampanja on selkeästi osoittanut, sukupuolten epätasa-arvoiset suhteet ovat yhtälailla läsnä täällä kuin muuallakin.
#5minutesOulu haluaa viettää Kansainvälistä naistenpäivää pitämällä melua! Haluamme rikkoa hiljaisuuden, joka on aikojen kuluessa vallinnut naisten ja naisoletettujen kokeman sorron ympärillä.
#metoo:n hengessä kokoonnumme Tiernapoikapatsaalle Valkean eteen torstaina 8.maaliskuuta klo 17.00. 5 minuutin mittaisen mielenosoituksen ajan luomme organisoidun musiikillisen kaaoksen. Voit tuoda mukanasi oman soittimen (tai mitä vaan, mikä pitää ääntä) tuottaaksesi meteliä. Voit myös tuoda oma kyltti tai banderolli.
Mielenosoituksen jälkeen keskustelemme Valveella klo 18.00 alkaen naisten oikeuksien tilanteesta, #metoo-kampanjan tärkeydestä sekä feminismistä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja Riikka Matilainen alustaa lyhyesti aiheesta.
Tervetuloa!

Järj. #5minutesOulu / OulUtopia: www.oulutopia.net
—-
International Women’s Day demonstration and discussion
#5minutesOulu goes noisy #metoo!
Thursday 8 March
Demonstration: 17.00 at Tiernapoikapatsa in front of Valkea
Discussion: 18.00 at Valve, Hallituskatu 7, in the meeting room, 3rd floor, entrance from Ojakatu.
8th of March is the International Women’s Day. All over the world people march this day to celebrate the strength and broadness of the Women’s movement and to demonstrate their discontent of misogynist culture and policies.
In Finland however, the 8th of March have a reputation of being more of a day when women are given flowers than a day of loudly protests. We want to change that. As the #metoo campaign has clearly shown, the unequal gender relations that plague humanity are just as present here as elsewhere.
From #5minutesOulu we want to commemorate the International Women’s Day by raising our voices and make some noise in order to oppose to the silence that has been forced to women all around the world throughout the times.
Joining the hashtag #metoo, we will meet at the stairs outside Valkea 17.00 on 8th of March for a 5 minutes demonstration of organized musical chaos. You are invited to bring any musical instrument (or anything that can make any kind of sound) to make some noise. You are also welcome to bring your own banner or sign.
After the demonstration, you are invited to join us for a discussion starting at Valve 18.00 on the situation of women’s right, the significance of the #metoo campaign and the meaning of Feminism. Riikka Matilainen, chair of the Gender Equality and Equal Opportunities Committee, will give a short introduction to the subject.
The introduction and discussion will be in Finnish but we will try to arrange translation to English if needed.
Welcome!

Organizer: #5minutesOulu / OulUtopia: www.oulutopia.net

Anarkino, Ykän Pub: 24.2. Accidental Anarchist (2017)

Posted on Updated on

AnarKino esittää/presents

lauantaina 24.2. klo 20 / Saturday February 24th at 8pm

Ykän Pubissa, Merimiehentie 1

AccidentalAnarchist

Accidental Anarchist (IMDB link)
Ohjaus/Directors: John ArcherClara Glynn
Kesto/Duration: n./ca 60 min
English subtitles.

Accidental Anarchist on BBC-dokumentti vuodelta 2017. Se kertoo tarinan brittidiplomaatti Carne Rossista, joka työskenteli muun muassa YK:ssa Irakin asevalvontakomission valmisteluissa. Hän menettää uskonsa valtiolliseen hallintoon ja huomaa uuden maailmankuvansa vastaavan anarkismia. Dokumentissa esitellään menneitä ja nykyisiä esimerkkejä anarkistisista, ei-hierarkkisista liikkeistä, yhteisöistä ja kokonaisista yhteiskunnista Yhdysvalloissa, Espanjassa ja Rojavassa.

Accidental Anarchist is a BBC document from 2017. It presents a story of brittish diplomat Carne Ross, who worked e.g. in UN making preparations for its Iraq weapons inspection group. Ross loses his faith in state government and notices that his new worldview corresponds anarchism.  In the document past and present examples of anarchist, non-hierarchical movements, communities and whole societies are presented in the US, Spain and Rojava.

Kahvia, teetä, mehua ja keksiä. / Coffee, tea, juice and bisquits.

Tervetuloa! / Welcome!

AnarKino, Oulu: 4.6. The Antifascists-dokumenttinäytös

Posted on Updated on

[In English] [Videos]

”Euroopan kaduilla käydään matalan intensiteetin sotaa fasismia vastaan. The Antifascists -dokumentti vie meidät militanttien, antifasisteiksi kutsuttujen ryhmien naamioiden taakse.”

Helluntaina 4. kesäkuuta AnarKino järjestää Oulussa Tukikohdalla The Antifascists -elokuvanäytöksen. Elokuva tarjoaa näkymän Kreikan ja Ruotsin antifasistiliikkeisiin ja niiden fasistien ja natsien vastaiseen taisteluun. The Antifascists julkaistiin maaliskuussa 2017.

Elokuvassa antifasistit kertovat näkemyksistään ja radikaalista politiikastaan, mutta analysoivat samalla kriittisesti myös omaa väkivaltaansa ja militanssiaan.

Elokuva alkaa kello 17 ja kestää noin 70 minuuttia. Dokumentissa puhutaan ruotsia, kreikkaa ja englantia, tekstitys on englanniksi.

Elokuvan jälkeen keskustellaan tilanteesta Suomessa ja erityisesti Oulussa. Lisäksi pohdimme alustavasti toiminnasta.

Tapahtumaa varten on luotu Facebook-event, jossa tiedotetaan tarkemmin.

Ohjelma:

Klo 16:30 Ovet auki
Klo 17:00 Dokumentti
Klo 18:30 Keskustelu

The Antifascists documentary screening

A low intense war is being fought on the streets of Europe and the aim is on fascism. This documentary takes us behind the masks of the militant groups called antifascists.

The documentary ”The Antifascists” AnarKino will screen in Tukikohta on June 4th. The movie gives us a view on greek and swedish antifascist movements and there fight against fascists and nazis. The Antifascists was published in 2017.

In this portrait of the antifascists in Greece and Sweden we get to meet key figures that explain their view on their radical politics but also to question the level their own violence and militancy.

The movie starts at 17 (5 pm) and lasts ca. 70 minutes. The languages spoken in the documentary are Swedish, Greek and English, with English subtitles.

There will be an open discussion after the movie about the situation in Finland and especially in Oulu. In addition we will discuss what should be done.

A Facebook-event has been created for advertisement and information.

Program

Doors open at 4.30 pm
Documentary at 5 pm
Discussion at 6.30 pm.

Teaser & trailer

 

Elokuvailta, ma 27.3. klo 18:30: American Experience: My Lai Massacre, 2010

Posted on Updated on

mylai_film_landing

 

[In English below]

Anarkino ja Antirasismi Oulu tarjoavat
MAANANTAIN ELOKUVAILLAT VEERAN VERSTAALLA
Mäkelininkatu 29

Maaliskuun teema: Sota ja kapitalismi

Ma 27.3. Klo 18.30

American Experience: My Lai Massacre

1 t 23 min, ohjaus Stephen McCarthy, 2010

Dokumentti kertoo Yhdysvaltain armeijan Vietnamin sodan aikana 16. maaliskuuta 1968 toteuttamasta satojen aseettomien siviilien, naisten ja lasten joukkomurhasta My Lain kylässä. Tapauksesta tuli Yhdysvaltain Vietnamissa tekemien sotarikosten symboli. Joukkomurha herätti laajaa suuttumusta maailmalla ja voimisti Vietnamin sodan vastustusta Yhdysvalloissa.

Vapaa pääsy! Tarjolla vegaanista purtavaa!
Elokuvan jälkeen jatkamme iltaa keskustellen.

—-
Anarkino and Antiracism Oulu present

MONDAY MOVIE NIGHTS IN VEERAN VERSTAS
Mäkelininkatu 29

Theme of March: War and Capitalism

Monday, March 27th at 18:30

American Experience: My Lai Massacre

1 h 23 min, directed by Stephen McCarthy, 2010

A documentary on My Lai. During Vietnam War, on March 16th, 1968, US Army massacred hundreds of unarmed civilians, women and children in village of My Lai. The incident became a symbol for all the war crimes US committed in Vietnam. The massacre sparked widespread outrage around the world and strengthened the opposition to the Vietnam War in the United States.

Free entrance! Vegan snacks, tea and coffee!
After the movie we will have an open discussion.
Welcome!

Elokuvailta ma 13.3. klo 18:30: The Shock Doctrine, 2009

Posted on Updated on

ShockDoctrine (w600)

[In English below]

Anarkino ja Antirasismi Oulu tarjoavat
MAANANTAIN ELOKUVAILLAT VEERAN VERSTAALLA
Mäkelininkatu 29

Maaliskuun teema: Sota ja kapitalismi

Ma 13.3. Klo 18.30

The Shock Doctrine
Ohjaus: Michael Winterbottom, 2009

Dokumentti perustuu Naomi Kleinin kirjaan. Shokkihoito-kidutusmenetelmää käytettiin 1950-luvulla uhrien aivopesemiseen ja murtamiseen myöntyväisemmiksi ja alistuvammiksi.
Naomi Kleinin mukaan globaalikapitalismi, ”tuhokapitalismi”, käyttää luonnonkatastrofeja sekä poliittisia ja taloudellisia kriisejä shokkihoitona voiton tavoittelussaan.

Vapaa pääsy! Tarjolla vegaanista purtavaa!
Elokuvan jälkeen jatkamme iltaa keskustellen.
—-
Anarkino and Antiracism Oulu present

MONDAY MOVIE NIGHTS IN VEERAN VERSTAS
Mäkelininkatu 29

Theme of March: War and Capitalism

Monday March 13th at 18:30

The Shock Doctrine
Director: Michael Winterbottom, 2009

The documentary is based on Naomi Kleins book. Shock treatment torture method was used in 1950’s to brainwash and break the victim to make him more compliant and submissive.
According to Naomi Klein global capitalism, ”disaster capitalism”, uses natural catastrophes as long as political and economical crises as shock treatment to gain profits.

Free entrance! Vegan snacks, tea and coffee.
After the movie we will have an open discussion.
Welcome!