[In English below]

Huhtikuussa ja toukokuussa 2022 TAIVO järjestää sarjan avoimia tapahtumia teemalla ”Vallankumouksellisia ääniä auringon maasta – Voices from the Kurdish Revolution”.

Kurdien kamppailut autonomian, ihmisarvon ja vapauden puolesta toimivat tärkeänä inspiraationa toiminnallemme, ja haluammekin oppia niistä lisää. Haluamme myös pohtia mahdollisuuksia kurdien kamppailujen tukemiselle sekä sille, että miten kurdien organisaation periaatteita voisi soveltaa meidän kontekstissa. 

Tapahtumasarja alkaa Girls of the Sun -elokuvanäytöksellä, ja sitä seuraa Lorde-kustantamon äskettäin suomeksi julkaisseen Make Rojava Green Again -lyhytkirjan opintopiiri. Lue lisää tapahtumista alla olevien linkkien kautta.

25.4.    AnarKino elokuvanäytös: Girls of the Sun (2019)

9.5.    Opintopiiri: Make Rojava Green Again, osa 1

23.5.    Opintopiiri: Make Rojava Green Again, osa 2


Through April and May 2022 TAIVO arranges a series of open events under the theme  ”Vallankumouksellisia ääniä auringon maasta – Voices from the Kurdish Revolution”.

We see the kurdish struggle for autonomy, dignity and freedom as a huge inspiration and want to learn more. Also to discuss how we can support their struggle and how their organizational principles can apply in our context.

The series of events starts with a movie screening of Girls of the Sun and is followed by a study group of the short book Make Rojava Green Again that has just been published in Finnish by Lode kustannus. Read more about the specific events through the links below.

25.4.    AnarKino movie screening: Girls of the Sun (2019)

9.5.    Study Group: Make Rojava Green Again, part 1

23.5.    Study Group: Make Rojava Green Again, part 2