Make Rojava Green Again -kirja on nyt käännetty ja julkaistu suomeksi! 

Lue lisää kirjasta täältä.

Tapaamme kahtena maanantaina lukeaksemme ja keskustellaksemme kirjasta, joka on osa kevään teemaa ”Vallankumouksellisia ääniä auringon maasta – Voices from the Kurdish Revolution”. Molemmilla kerroilla tapaamme 18.00-20.30 Tukikohdalla (Sorvarintie 5).

Voit ostaa kirjan etukäteen musiikkikeikalla Tukikohdalla Perjantaina 22.4 tai elokuvanäytöksessä Maanantaina 25.4.

Jos mahdollista, tekstit olisi hyvä lukea ennen tapaamisen, mutta keskusteluun voi osallistua lukemattakin. Tapaamisen aluksi joku meistä tekee yhteenvedon tekstien sisällöstä. Tämän jälkeen seuraa avoin keskustelu, jossa pyritään puhumaan sekä englanniksi että suomeksi, jotta mahdollisimman moni voi osallistua.

Tervetuloa!

Maanantaina 9.5.

Kirjan ensimmäinen puolisko (Yhteensä 40 sivuja):

 • Esipuhe – Debbie Bookchin
 • Johdanto
 • Rojavan Internationalistinen kommuuni
 • Yhtesikuntaekologia
 • Kapitalistinen moderniteetti

Maanantai 23.5.

Kirjan toinen puolisko (Yhteensä 38 sivuja):

 • Rojavan ekologiset haasteet
 • ”Make Rojava Green Again” – Tehdään Rojavasta jälleen vihreä
 • Jälkisanat
 • Liite


Study group – Make Rojava Green Again

The book Make Rojava Green Again is now translated and published in Finnish!

Read more about the book here.

On two Mondays we will read and discuss the book as part of the spring theme ”Vallankumouksellisia ääniä auringon maasta – Voices from the Kurdish Revolution”.

Both meetings will take place 18.00-20.30 at Tukikohta (Sorvarintie 5).

You can buy the book in advance from us at the gig at Tukikohta on Friday 22.4 or at the movie screening on Monday 25.4.

The book is also availible in English. You can read it online here.

If possible you should read in advance of the meeting but you are welcome to come and join the discussion even if you haven’t read. At the beginning of each meeting one of us will summarize the content of the read texts and after that there will be an open discussion. We will try to have the discussion in both English and Finnish, to make it possible for more people to participate.

Welcome!

Monday 9.5.

First half of the book (40 pages in total):

 • Foreword by Debbie Bookchin
 • Introduction
 • Internationalist Commune of Rojava
 • Social Ecology
 • Capitalist Modernity

Monday 23.5.

Second half of the book (38 pages in total):

 • Ecological Challenges
 • Make Rojava Green Again
 • Epilogue
 • Appendix