[In English below]
Naistenpäivän mielenosoitus ja keskustelutilaisuus
#5minutesOulu goes noisy #metoo!
Torstaina 8.3.2018
Mielenosoitus: klo 17.00 Tiernapoikapatsaalla Valkean edessä
Keskustelu: klo 18.00 Valveen kokoushuone, 3. krs., sisäänkäynti Ojakadulta
Maaliskuun 8. on Kansainvälinen naistenpäivä. Ihmiset ympäri maailman marssivat tuolloin juhliakseen naisliikettä ja sen saavutuksia sekä ilmaistakseen tyytymättömyytensä naisvihamielistä kulttuuria ja politiikkaa kohtaan.
Suomessa Naistenpäivällä on pikemminkin maine päivänä, jolloin naiset saavat kukkia ja huomionosoituksia sen sijaan, että silloin osoitettaisiin mieltä epäkohtia vastaan. Haluamme muuttaa tämän! Kuten #metoo -kampanja on selkeästi osoittanut, sukupuolten epätasa-arvoiset suhteet ovat yhtälailla läsnä täällä kuin muuallakin.
#5minutesOulu haluaa viettää Kansainvälistä naistenpäivää pitämällä melua! Haluamme rikkoa hiljaisuuden, joka on aikojen kuluessa vallinnut naisten ja naisoletettujen kokeman sorron ympärillä.
#metoo:n hengessä kokoonnumme Tiernapoikapatsaalle Valkean eteen torstaina 8.maaliskuuta klo 17.00. 5 minuutin mittaisen mielenosoituksen ajan luomme organisoidun musiikillisen kaaoksen. Voit tuoda mukanasi oman soittimen (tai mitä vaan, mikä pitää ääntä) tuottaaksesi meteliä. Voit myös tuoda oma kyltti tai banderolli.
Mielenosoituksen jälkeen keskustelemme Valveella klo 18.00 alkaen naisten oikeuksien tilanteesta, #metoo-kampanjan tärkeydestä sekä feminismistä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja Riikka Matilainen alustaa lyhyesti aiheesta.

Tervetuloa!

Järj. #5minutesOulu / OulUtopia: www.oulutopia.net
—-
International Women’s Day demonstration and discussion
#5minutesOulu goes noisy #metoo!
Thursday 8 March
Demonstration: 17.00 at Tiernapoikapatsa in front of Valkea
Discussion: 18.00 at Valve, Hallituskatu 7, in the meeting room, 3rd floor, entrance from Ojakatu.
8th of March is the International Women’s Day. All over the world people march this day to celebrate the strength and broadness of the Women’s movement and to demonstrate their discontent of misogynist culture and policies.
In Finland however, the 8th of March have a reputation of being more of a day when women are given flowers than a day of loudly protests. We want to change that. As the #metoo campaign has clearly shown, the unequal gender relations that plague humanity are just as present here as elsewhere.
From #5minutesOulu we want to commemorate the International Women’s Day by raising our voices and make some noise in order to oppose to the silence that has been forced to women all around the world throughout the times.
Joining the hashtag #metoo, we will meet at the stairs outside Valkea 17.00 on 8th of March for a 5 minutes demonstration of organized musical chaos. You are invited to bring any musical instrument (or anything that can make any kind of sound) to make some noise. You are also welcome to bring your own banner or sign.
After the demonstration, you are invited to join us for a discussion starting at Valve 18.00 on the situation of women’s right, the significance of the #metoo campaign and the meaning of Feminism. Riikka Matilainen, chair of the Gender Equality and Equal Opportunities Committee, will give a short introduction to the subject.
The introduction and discussion will be in Finnish but we will try to arrange translation to English if needed.

Welcome!

Organizer: #5minutesOulu / OulUtopia: www.oulutopia.net