AnarKino esittää/presents

lauantaina 24.2. klo 20 / Saturday February 24th at 8pm

Ykän Pubissa, Merimiehentie 1

AccidentalAnarchist

Accidental Anarchist (IMDB link)
Ohjaus/Directors: John ArcherClara Glynn
Kesto/Duration: n./ca 60 min
English subtitles.

Accidental Anarchist on BBC-dokumentti vuodelta 2017. Se kertoo tarinan brittidiplomaatti Carne Rossista, joka työskenteli muun muassa YK:ssa Irakin asevalvontakomission valmisteluissa. Hän menettää uskonsa valtiolliseen hallintoon ja huomaa uuden maailmankuvansa vastaavan anarkismia. Dokumentissa esitellään menneitä ja nykyisiä esimerkkejä anarkistisista, ei-hierarkkisista liikkeistä, yhteisöistä ja kokonaisista yhteiskunnista Yhdysvalloissa, Espanjassa ja Rojavassa.

Accidental Anarchist is a BBC document from 2017. It presents a story of brittish diplomat Carne Ross, who worked e.g. in UN making preparations for its Iraq weapons inspection group. Ross loses his faith in state government and notices that his new worldview corresponds anarchism.  In the document past and present examples of anarchist, non-hierarchical movements, communities and whole societies are presented in the US, Spain and Rojava.

Kahvia, teetä, mehua ja keksiä. / Coffee, tea, juice and bisquits.

Tervetuloa! / Welcome!