OulUtopia vastustaa terveysasemien vähentämistä ja palvelujen keskittämistä muutamaan suureen yksikköön. Terveyspalvelujen säilyttäminen asuinalueilla on tärkeää jokaiselle oululaiselle, mutta erityisesti ikääntyneille ja pitkäaikaissairaille sekä muille, jotka käyttävät palveluja usein.

Yhdymme vetoomukseen Oulun terveyspalvelujen puolesta. Terveysasemia tulee kehittää nykyisen verkoston pohjalta lähipalveluina ja suunnitelma palvelujen keskittämisestä muutamaan hyvinvointikeskukseen sekä suunnitelma usean terveysaseman lakkauttamisesta on hylättävä Myös neuvolat ja hammashoitolat tulee säilyttää.

Kannustamme oululaisia allekirjoittamaan nettiadressin www.adressit.com/oulun_terveyspalvelujen_puolesta tai paperiadressin esimerkiksi lähimmässä apteekissa.